Списък на файловете в пакета avw.lv2 в jessie, архитектура i386

/usr/lib/lv2/avw.lv2/absolute.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/absolute.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ad.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ad.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ad_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/advenv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/advenv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/advenv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/amp.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/amp.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/amp_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/amplitude.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/amplitude.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_mono.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_mono.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_mono_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_stereo.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_stereo.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatrepeater_stereo_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_mono.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_mono.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_mono_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_stereo.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_stereo.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/beatslicer_stereo_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/controltocv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/controltocv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/cvs.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/cvs.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/cvs_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/cvtocontrol.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/cvtocontrol.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/delay.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/delay.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/delay_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_mono.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_mono.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_mono_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_stereo.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_stereo.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/downsampler_stereo_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/env.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/env.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/env_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_mono.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_mono.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_mono_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_stereo.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_stereo.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/granulator_stereo_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/hztovc.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/hztovc.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/hztovc_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/inv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/inv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_freq.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_freq.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_freq_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_tempo.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_tempo.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/lfo_tempo_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/manifest.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_2ch_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mixer_4ch_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mooglpf.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mooglpf.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/mooglpf_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/noise2_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/percussiveenv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/percussiveenv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/percussiveenv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/ringmodulator_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/samplehold.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/samplehold.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/samplehold_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/slew.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/slew.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/slew_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcaexp_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcalin_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcf.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcf.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcf_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vco2_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcpanning.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcpanning.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcpanning_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_audio.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_audio.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_audio_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_cv.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_cv.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vcswitch_cv_gui.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vctohz.so
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vctohz.ttl
/usr/lib/lv2/avw.lv2/vctohz_gui.so
/usr/share/doc/avw.lv2/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/avw.lv2/changelog.gz
/usr/share/doc/avw.lv2/copyright