Списък на файловете в пакета apt-transport-https в jessie, архитектура i386

/usr/lib/apt/methods/https
/usr/share/doc/apt-transport-https/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/apt-transport-https/apt-transport-https.README
/usr/share/doc/apt-transport-https/changelog.gz
/usr/share/doc/apt-transport-https/copyright