Списък на файловете в пакета alsaplayer-oss в jessie, архитектура i386

/usr/lib/alsaplayer/output/liboss_out.so
/usr/share/doc/alsaplayer-oss/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-oss/changelog.Debian.i386.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-oss/changelog.gz
/usr/share/doc/alsaplayer-oss/copyright