Списък на файловете в пакета smemstat в jessie, архитектура armhf

/usr/bin/smemstat
/usr/share/doc/smemstat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smemstat/copyright
/usr/share/man/man8/smemstat.8.gz