Списък на файловете в пакета petris в jessie, архитектура armhf

/usr/games/petris
/usr/share/doc/petris/README.gz
/usr/share/doc/petris/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/petris/copyright
/usr/share/man/man6/petris.6.gz
/usr/share/menu/petris
/usr/share/pixmaps/petris-icon.xpm