Списък на файловете в пакета pcp-conf в jessie, архитектура armhf

/etc/pcp.conf
/usr/include/pcp/builddefs
/usr/include/pcp/buildrules
/usr/share/doc/pcp-conf/changelog.gz
/usr/share/doc/pcp-conf/copyright