Списък на файловете в пакета nut-ipmi в jessie, архитектура armhf

/lib/nut/nut-ipmipsu
/lib/udev/rules.d/52-nut-ipmipsu.rules
/usr/share/doc/nut-ipmi/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/NEWS.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/README.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/TODO.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/changelog.gz
/usr/share/doc/nut-ipmi/copyright
/usr/share/man/man8/nut-ipmipsu.8.gz