Списък на файловете в пакета netsurf-gtk в jessie, архитектура armhf

/usr/bin/netsurf-gtk
/usr/share/applications/netsurf-gtk.desktop
/usr/share/doc/netsurf-gtk/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/netsurf-gtk/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/netsurf-gtk/copyright
/usr/share/man/man1/netsurf-gtk.1.gz
/usr/share/menu/netsurf-gtk
/usr/share/pixmaps/netsurf.png
/usr/share/pixmaps/netsurf.xpm