Списък на файловете в пакета nbdkit-plugin-python в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/nbdkit/plugins/nbdkit-python-plugin.so
/usr/share/doc/nbdkit-plugin-python/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/nbdkit-plugin-python/copyright
/usr/share/man/man3/nbdkit-python-plugin.3.gz