Списък на файловете в пакета liquidsoap-plugin-shine в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/liquidsoap/1.1.1/plugins/shine.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-shine/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-shine/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-shine/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-shine/changelog.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-shine/copyright