Списък на файловете в пакета libxext6 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so.6
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libXext.so.6.4.0
/usr/share/doc/libxext6/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxext6/changelog.gz
/usr/share/doc/libxext6/copyright