Списък на файловете в пакета libxcb-shape0 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-shape.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libxcb-shape.so.0.0.0
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libxcb-shape0/copyright