Списък на файловете в пакета libtimblserver3 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/libtimblserver.so.3
/usr/lib/libtimblserver.so.3.0.0
/usr/share/doc/libtimblserver3/AUTHORS
/usr/share/doc/libtimblserver3/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libtimblserver3/NEWS.gz
/usr/share/doc/libtimblserver3/README
/usr/share/doc/libtimblserver3/TODO
/usr/share/doc/libtimblserver3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libtimblserver3/changelog.gz
/usr/share/doc/libtimblserver3/copyright