Списък на файловете в пакета libqt4-dbus в jessie, архитектура armhf

/usr/share/doc/libqt4-dbus/LGPL_EXCEPTION.txt
/usr/share/doc/libqt4-dbus/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libqt4-dbus/copyright