Списък на файловете в пакета libotf0 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/libotf.so.0
/usr/lib/libotf.so.0.0.0
/usr/share/doc/libotf0/AUTHORS
/usr/share/doc/libotf0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libotf0/README
/usr/share/doc/libotf0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libotf0/changelog.gz
/usr/share/doc/libotf0/copyright