Списък на файловете в пакета liboping-dev в jessie, архитектура armhf

/usr/include/oping.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liboping.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/liboping.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/pkgconfig/liboping.pc
/usr/share/doc/liboping-dev/AUTHORS
/usr/share/doc/liboping-dev/README
/usr/share/doc/liboping-dev/README.Debian
/usr/share/doc/liboping-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liboping-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/liboping-dev/copyright
/usr/share/man/man3/liboping.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_construct.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_get_error.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_host_add.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_iterator_get.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_iterator_get_context.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_iterator_get_info.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_send.3.gz
/usr/share/man/man3/ping_setopt.3.gz