Списък на файловете в пакета libnotify4 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnotify.so.4
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libnotify.so.4.0.0
/usr/share/doc/libnotify4/AUTHORS
/usr/share/doc/libnotify4/NEWS.gz
/usr/share/doc/libnotify4/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libnotify4/changelog.gz
/usr/share/doc/libnotify4/copyright