Списък на файловете в пакета libkyotocabinet16-dbg в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/debug/.build-id/47/09b838e1ab07c506731021b7fdd7aaa3e14fe5.debug
/usr/share/doc/libkyotocabinet16-dbg