Списък на файловете в пакета libjson0 в jessie, архитектура armhf

/lib/arm-linux-gnueabihf/libjson.so.0
/usr/share/doc/libjson0