Списък на файловете в пакета libepsilon1 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libepsilon.so.1
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libepsilon.so.1.0.0
/usr/share/doc/libepsilon1/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libepsilon1/changelog.gz
/usr/share/doc/libepsilon1/copyright