Списък на файловете в пакета libdb5.3 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libdb-5.3.so
/usr/share/doc/libdb5.3/build_signature_armhf.txt
/usr/share/doc/libdb5.3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libdb5.3/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libdb5.3