Списък на файловете в пакета libblas3 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/libblas/libblas.so.3
/usr/lib/libblas/libblas.so.3.0
/usr/share/doc/libblas3/README.Debian.gz
/usr/share/doc/libblas3/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libblas3/copyright
/usr/share/doc/libblas3/test_results.gz