Списък на файловете в пакета libadasockets5 в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/libadasockets.so.5
/usr/lib/libadasockets.so.5.0.0
/usr/share/doc/libadasockets5/README
/usr/share/doc/libadasockets5/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libadasockets5/changelog.gz
/usr/share/doc/libadasockets5/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libadasockets5