Списък на файловете в пакета initscripts в jessie, архитектура armhf

/bin/mountpoint
/etc/default/devpts
/etc/default/halt
/etc/default/rcS
/etc/default/tmpfs
/etc/init.d/bootlogs
/etc/init.d/bootmisc.sh
/etc/init.d/checkfs.sh
/etc/init.d/checkroot-bootclean.sh
/etc/init.d/checkroot.sh
/etc/init.d/halt
/etc/init.d/hostname.sh
/etc/init.d/killprocs
/etc/init.d/motd
/etc/init.d/mountall-bootclean.sh
/etc/init.d/mountall.sh
/etc/init.d/mountdevsubfs.sh
/etc/init.d/mountkernfs.sh
/etc/init.d/mountnfs-bootclean.sh
/etc/init.d/mountnfs.sh
/etc/init.d/rc.local
/etc/init.d/reboot
/etc/init.d/rmnologin
/etc/init.d/sendsigs
/etc/init.d/single
/etc/init.d/skeleton
/etc/init.d/umountfs
/etc/init.d/umountnfs.sh
/etc/init.d/umountroot
/etc/init.d/urandom
/etc/network/if-up.d/mountnfs
/lib/init/bootclean.sh
/lib/init/mount-functions.sh
/lib/init/swap-functions.sh
/lib/init/tmpfs.sh
/lib/init/vars.sh
/sbin/fsck.nfs
/usr/share/doc/initscripts/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/initscripts/README.Debian
/usr/share/doc/initscripts/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/initscripts/changelog.gz
/usr/share/doc/initscripts/copyright
/usr/share/lintian/overrides/initscripts
/usr/share/man/man1/mountpoint.1.gz
/usr/share/man/man5/halt.5.gz
/usr/share/man/man5/rcS.5.gz
/usr/share/man/man5/tmpfs.5.gz
/usr/share/man/man8/fsck.nfs.8.gz