Списък на файловете в пакета gpaco в jessie, архитектура armhf

/usr/bin/gpaco
/usr/share/applications/gpaco.desktop
/usr/share/doc/gpaco/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/gpaco/changelog.gz
/usr/share/doc/gpaco/copyright
/usr/share/menu/gpaco
/usr/share/pixmaps/gpaco.png