Списък на файловете в пакета fvwm в jessie, архитектура armhf

/etc/menu-methods/fvwm
/usr/bin/FvwmCommand
/usr/bin/fvwm-bug
/usr/bin/fvwm-config
/usr/bin/fvwm-convert-2.4
/usr/bin/fvwm-convert-2.6
/usr/bin/fvwm-menu-desktop
/usr/bin/fvwm-menu-directory
/usr/bin/fvwm-menu-headlines
/usr/bin/fvwm-menu-xlock
/usr/bin/fvwm-perllib
/usr/bin/fvwm-root
/usr/bin/fvwm2
/usr/bin/xpmroot
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmAnimate
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmAudio
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmAuto
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmBacker
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmBanner
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmButtons
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmCascade
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmCommand.pm
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmCommand.sh
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmCommandS
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmConsole
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmConsoleC
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmConsoleC.pl
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmCpp
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmDebug
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmDragWell
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmEvent
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmForm
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmGtkDebug
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmIconBox
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmIconMan
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmIdent
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmM4
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmPager
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmPerl
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmProxy
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmRearrange
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmSave
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmSaveDesk
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmScript
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmScroll
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmTabs
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmTalk
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmTaskBar
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmTheme
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmTile
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmWharf
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmWinList
/usr/lib/fvwm/2.6.5/FvwmWindowMenu
/usr/share/applications/fvwm.desktop
/usr/share/doc-base/fvwm
/usr/share/doc/fvwm/ANNOUNCE
/usr/share/doc/fvwm/AUTHORS.gz
/usr/share/doc/fvwm/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/fvwm/NEWS.gz
/usr/share/doc/fvwm/README
/usr/share/doc/fvwm/README.Debian
/usr/share/doc/fvwm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/fvwm/changelog.gz
/usr/share/doc/fvwm/copyright
/usr/share/doc/fvwm/docs/ANNOUNCE
/usr/share/doc/fvwm/docs/BUGS
/usr/share/doc/fvwm/docs/COMMANDS.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/CONVENTIONS.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/ChangeLog.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/DEVELOPERS.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/FAQ.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/TODO.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/error_codes.gz
/usr/share/doc/fvwm/docs/fvwm.lsm
/usr/share/doc/fvwm/examples/DecorMwm
/usr/share/doc/fvwm/examples/DecorWin95
/usr/share/doc/fvwm/examples/decor_examples
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/.FvwmAnimate
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/.fvwm2rc
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmAnimate.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmAuto.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmButtons.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-Capture
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-Form.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-QuitVerify
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-Rlogin
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-RootCursor.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-Setup
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-Talk
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmForm-TalkHelp
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/FvwmModules.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/README
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/binding.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/buttons.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/colorsets.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/functions.def.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/headlines
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/icons.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/init-restart.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/init.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/m4menus.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/main-menu.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/menudefs.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/post.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/post_menu.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/pre.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/restart.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/screendiffs.hook
/usr/share/doc/fvwm/examples/manoj/style.hook.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/new-features.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/system.fvwm2rc-sample-1.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/system.fvwm2rc-sample-2.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/system.fvwm2rc-sample-95.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/system.fvwm2rc.Debian.gz
/usr/share/doc/fvwm/examples/system.fvwm2rc.gz
/usr/share/doc/fvwm/html/allCommands.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AddButtonStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AddTitleStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AddToDecor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AddToFunc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AddToMenu.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/All.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/AnimatedMove.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Any.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Asterisk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Beep.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/BorderStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Break.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/BugOpts.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/BusyCursor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ButtonState.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ButtonStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ChangeDecor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ChangeMenuStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/CleanupColorsets.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ClickTime.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Close.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ColorLimit.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ColormapFocus.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Colorset.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/CopyMenuStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Current.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/CursorMove.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/CursorStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DefaultColors.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DefaultColorset.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DefaultFont.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DefaultIcon.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DefaultLayers.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Delete.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Deschedule.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Desk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DesktopName.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DesktopSize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Destroy.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyDecor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyFunc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyMenu.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyMenuStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyModuleConfig.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/DestroyWindowStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Direction.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Echo.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EchoFuncDefinition.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EdgeCommand.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EdgeLeaveCommand.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EdgeResistance.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EdgeScroll.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EdgeThickness.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Emulate.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EscapeFunc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EwmhBaseStruts.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/EwmhNumberOfDesktops.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Exec.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ExecUseShell.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/FakeClick.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/FakeKeypress.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/FlipFocus.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Focus.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/FocusStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Function.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GlobalOpts.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GnomeButton.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GnomeShowDesks.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GotoDesk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GotoDeskAndPage.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/GotoPage.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/HideGeometryWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/HilightColor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/HilightColorset.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/IconFont.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/IconPath.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Iconify.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/IgnoreModifiers.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ImagePath.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/InfoStoreAdd.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/InfoStoreRemove.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/KeepRc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Key.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/KillModule.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Layer.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/LocalePath.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Lower.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Maximize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Menu.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/MenuStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Module.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ModuleListenOnly.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ModulePath.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ModuleSynchronous.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ModuleTimeout.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Mouse.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Move.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/MoveThreshold.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/MoveToDesk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/MoveToPage.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/MoveToScreen.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Next.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/NoWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/None.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Nop.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/OpaqueMoveSize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Pick.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PipeRead.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PixmapPath.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PlaceAgain.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Plus.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PointerKey.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PointerWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Popup.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Prev.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/PrintInfo.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Quit.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/QuitScreen.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/QuitSession.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Raise.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/RaiseLower.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Read.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Recapture.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/RecaptureWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Refresh.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/RefreshWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Repeat.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Resize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ResizeMaximize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ResizeMove.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ResizeMoveMaximize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/RestackTransients.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Restart.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SaveQuitSession.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SaveSession.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ScanForWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Schedule.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Scroll.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SendToModule.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SetAnimation.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SetEnv.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Silent.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SnapAttraction.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/SnapGrid.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/State.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Stick.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/StickAcrossDesks.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/StickAcrossPages.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Stroke.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/StrokeFunc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Style.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/TearMenuOff.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Test.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/TestRc.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/ThisWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Title.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/TitleStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/UnsetEnv.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/UpdateDecor.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/UpdateStyles.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Wait.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WarpToWindow.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowFont.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowId.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowList.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowShade.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowShadeAnimate.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowStyle.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/WindowsDesk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XSync.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XSynchronize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/Xinerama.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XineramaPrimaryScreen.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XineramaSls.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XineramaSlsScreens.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XineramaSlsSize.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XorPixmap.html
/usr/share/doc/fvwm/html/commands/XorValue.html
/usr/share/doc/fvwm/html/fvwm/fvwm.man.html
/usr/share/doc/fvwm/html/groupedCommands.html
/usr/share/doc/fvwm/html/images/fvwm.logo.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/fvwm.logo2.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/m.logo.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/affine_combined.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/all_combined.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/plain.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/position.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/prevent_cropping.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/rotation.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/scale_down.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/scale_down_uniform.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/scale_down_y.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/scale_mirroring.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/scale_up_uniform.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/size.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/size_keep_ratio_x.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/size_keep_ratio_y.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/size_mirroring.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/size_mirroring_y.png
/usr/share/doc/fvwm/html/images/svg_rendering/transpose.png
/usr/share/doc/fvwm/html/index.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmAnimate.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmAuto.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmBacker.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmBanner.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmButtons.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmCommand.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmConsole.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmCpp.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmDebug.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmDragWell.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmEvent.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmForm.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmGtk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmIconBox.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmIconMan.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmIdent.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmM4.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmPager.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmPerl.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmProxy.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmRearrange.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmSave.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmSaveDesk.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmScript.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmScroll.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmTabs.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmTaskBar.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmTheme.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmWharf.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmWinList.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/FvwmWindowMenu.html
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/fvwmTabsEmpty.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/green.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/logoFvwmTabs.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/menu.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/red.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/screenshot.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/images/FvwmTabs/yellow.png
/usr/share/doc/fvwm/html/modules/todo.html
/usr/share/doc/fvwm/html/style.css
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmBacker
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmButtons
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmDefaults
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmIconBox
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmIconMan
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmIdent
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmPager
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmProxyDefaults
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmScroll
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmSetup
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmTabs
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmTaskBar
/usr/share/fvwm/ConfigFvwmWinList
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Capture
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Desktop
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Form
/usr/share/fvwm/FvwmForm-QuitVerify
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Rlogin
/usr/share/fvwm/FvwmForm-RootCursor
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Setup
/usr/share/fvwm/FvwmForm-Talk
/usr/share/fvwm/FvwmForm-TalkHelp
/usr/share/fvwm/FvwmScript-BaseConfig
/usr/share/fvwm/FvwmScript-BellSetup
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Buttons
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Colorset
/usr/share/fvwm/FvwmScript-ComExample
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Date
/usr/share/fvwm/FvwmScript-FileBrowser
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Find
/usr/share/fvwm/FvwmScript-KeyboardSetup
/usr/share/fvwm/FvwmScript-PointerSetup
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Quit
/usr/share/fvwm/FvwmScript-ScreenDump
/usr/share/fvwm/FvwmScript-ScreenSetup
/usr/share/fvwm/FvwmScript-Setup95
/usr/share/fvwm/FvwmScript-WidgetDemo
/usr/share/fvwm/FvwmTabs-DefaultSetup
/usr/share/fvwm/deiconify.au
/usr/share/fvwm/dewindowshade.au
/usr/share/fvwm/fvwm-script-ComExample.pl
/usr/share/fvwm/fvwm-script-setup95.pl
/usr/share/fvwm/new_desk.au
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Commands.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Constants.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Event.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/EventNames.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module/Gtk.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module/Gtk2.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module/Terminal.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module/Tk.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Module/Toolkit.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/Colorsets.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/GlobalConfig.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/ModuleConfig.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/PageInfo.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/Scheduler.pm
/usr/share/fvwm/perllib/FVWM/Tracker/WindowList.pm
/usr/share/fvwm/perllib/General/FileSystem.pm
/usr/share/fvwm/perllib/General/Parse.pm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-sample-95
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/background/fvwm-wallpaper-tigerskin.jpg
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/background/stone.xpm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/banner/fvwm-logo-clearglass.png
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/banner/fvwm-logo-clearglass.xpm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/decor/title-activedown.xpm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/decor/title-activeup.xpm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/images/decor/title-inactive.xpm
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/sounds/add_window.au
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/sounds/destroy_window.au
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/sounds/iconify.au
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/sounds/new_page.au
/usr/share/fvwm/system.fvwm2rc-support/theme.cfg
/usr/share/fvwm/windowshade.au
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/FvwmScript.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/FvwmTaskBar.mo
/usr/share/locale/ar/LC_MESSAGES/fvwm.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/FvwmScript.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/FvwmTaskBar.mo
/usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/fvwm.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/FvwmScript.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/FvwmTaskBar.mo
/usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/fvwm.mo
/usr/share/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/FvwmScript.mo
/usr/share/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/FvwmTaskBar.mo
/usr/share/locale/sv_SE/LC_MESSAGES/fvwm.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/FvwmScript.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/FvwmTaskBar.mo
/usr/share/locale/zh_CN/LC_MESSAGES/fvwm.mo
/usr/share/man/man1/FvwmAnimate.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmAuto.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmBacker.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmBanner.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmButtons.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmCommand.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmConsole.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmConsoleC.pl.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmCpp.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmDebug.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmDragWell.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmEvent.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmForm.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmGtkDebug.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmIconBox.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmIconMan.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmIdent.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmM4.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmPager.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmPerl.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmProxy.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmRearrange.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmSave.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmSaveDesk.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmScript.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmScroll.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmTabs.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmTaskBar.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmTheme.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmWharf.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmWinList.1.gz
/usr/share/man/man1/FvwmWindowMenu.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-bug.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-config.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-convert-2.4.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-convert-2.6.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-menu-desktop.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-menu-directory.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-menu-headlines.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-menu-xlock.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-perllib.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm-root.1.gz
/usr/share/man/man1/fvwm2.1.gz
/usr/share/man/man1/xpmroot.1.gz
/usr/share/menu/fvwm
/usr/share/xsessions/fvwm.desktop