Списък на файловете в пакета freeipmi-ipmiseld в jessie, архитектура armhf

/etc/freeipmi/ipmiseld.conf
/etc/init.d/ipmiseld
/usr/sbin/ipmiseld
/usr/share/doc/freeipmi-ipmiseld
/usr/share/man/man5/ipmiseld.conf.5.gz
/usr/share/man/man8/ipmiseld.8.gz