Списък на файловете в пакета e2fslibs в jessie, архитектура armhf

/lib/arm-linux-gnueabihf/libe2p.so.2
/lib/arm-linux-gnueabihf/libe2p.so.2.3
/lib/arm-linux-gnueabihf/libext2fs.so.2
/lib/arm-linux-gnueabihf/libext2fs.so.2.4
/usr/share/doc/e2fslibs/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/e2fslibs/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/e2fslibs/copyright