Списък на файловете в пакета dpt-i2o-raidutils в jessie, архитектура armhf

/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libraidutil.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libraidutil.so.0.0.0
/usr/sbin/dpt-i2o-raideng
/usr/sbin/dpt-i2o-raidutil
/usr/sbin/raideng
/usr/sbin/raidutil
/usr/share/doc/dpt-i2o-raidutils/NEWS.gz
/usr/share/doc/dpt-i2o-raidutils/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/dpt-i2o-raidutils/changelog.gz
/usr/share/doc/dpt-i2o-raidutils/copyright
/usr/share/menu/dpt-i2o-raidutils