Списък на файловете в пакета discount в jessie, архитектура armhf

/usr/bin/makepage
/usr/bin/markdown
/usr/bin/mkd2html
/usr/bin/theme
/usr/share/doc/discount/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/discount/copyright
/usr/share/man/man1/makepage.1.gz
/usr/share/man/man1/markdown.1.gz
/usr/share/man/man1/mkd2html.1.gz
/usr/share/man/man1/theme.1.gz