Списък на файловете в пакета bsd-mailx в jessie, архитектура armhf

/etc/mail.rc
/usr/bin/bsd-mailx
/usr/share/bsd-mailx/mail.help
/usr/share/bsd-mailx/mail.tildehelp
/usr/share/doc/bsd-mailx/README.Debian.gz
/usr/share/doc/bsd-mailx/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/bsd-mailx/changelog.gz
/usr/share/doc/bsd-mailx/copyright
/usr/share/man/man1/bsd-mailx.1.gz