Списък на файловете в пакета aterm в jessie, архитектура armhf

/usr/bin/aterm-xterm
/usr/share/doc/aterm/FAQ.gz
/usr/share/doc/aterm/README.Unix98PTY
/usr/share/doc/aterm/changelog.Debian.armhf.gz
/usr/share/doc/aterm/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/aterm/changelog.gz
/usr/share/doc/aterm/copyright
/usr/share/lintian/overrides/aterm
/usr/share/man/man1/aterm-xterm.1.gz
/usr/share/man/man1/aterm.1.gz
/usr/share/menu/aterm