Списък на файловете в пакета yersinia в jessie, архитектура armel

/usr/bin/yersinia
/usr/share/doc/yersinia/FAQ.gz
/usr/share/doc/yersinia/README.gz
/usr/share/doc/yersinia/TODO
/usr/share/doc/yersinia/TODO.Debian
/usr/share/doc/yersinia/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/yersinia/changelog.gz
/usr/share/doc/yersinia/copyright
/usr/share/doc/yersinia/examples/yersinia.conf
/usr/share/man/man8/yersinia.8.gz