Списък на файловете в пакета smb-nat в jessie, архитектура armel

/usr/bin/smb-nat
/usr/share/doc/smb-nat/README
/usr/share/doc/smb-nat/README.Debian
/usr/share/doc/smb-nat/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/smb-nat/copyright
/usr/share/man/man1/smb-nat.1.gz
/usr/share/smb-nat/passlist.txt
/usr/share/smb-nat/userlist.txt