Списък на файловете в пакета python3-all в jessie, архитектура armel

/usr/share/doc/python3-all