Списък на файловете в пакета pajeng в jessie, архитектура armel

/usr/bin/pajeng
/usr/bin/pj_dump
/usr/bin/pj_validate
/usr/share/doc/pajeng/README.md
/usr/share/doc/pajeng/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/pajeng/copyright
/usr/share/doc/pajeng/examples/traces/categories.trace.gz
/usr/share/doc/pajeng/examples/traces/g5k.trace.gz
/usr/share/doc/pajeng/examples/traces/ms.trace.gz
/usr/share/doc/pajeng/examples/traces/simu-mardi.trace.gz
/usr/share/man/man1/pj_dump.1.gz
/usr/share/man/man1/pj_validate.1.gz