Списък на файловете в пакета maxima в jessie, архитектура armel

/usr/bin/maxima
/usr/lib/maxima/5.34.1/binary-gcl/maxima
/usr/lib/maxima/5.34.1/mgnuplot
/usr/share/doc/maxima/NEWS.gz
/usr/share/doc/maxima/README
/usr/share/doc/maxima/README.Debian
/usr/share/doc/maxima/README.lisps.gz
/usr/share/doc/maxima/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/maxima/changelog.gz
/usr/share/doc/maxima/copyright
/usr/share/doc/maxima/info/maxima-index.lisp.gz
/usr/share/doc/maxima/test_results.out
/usr/share/man/man1/maxima.1.gz
/usr/share/man/man1/maxima.1L.gz
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/cf.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/demo.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/eaton1.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/eaton2.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/ezgcd.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/hypgeo.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/macex.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/macro.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/manual.demo
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/newfac.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/plots.mac
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/romberg.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/sumcon.dem
/usr/share/maxima/5.34.1/demo/trgsmp.dem