Списък на файловете в пакета liquidsoap-plugin-faad в jessie, архитектура armel

/usr/lib/liquidsoap/1.1.1/plugins/faad.cmxs
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-faad/README
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-faad/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-faad/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-faad/changelog.gz
/usr/share/doc/liquidsoap-plugin-faad/copyright