Списък на файловете в пакета libudns0 в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libudns.so.0
/usr/share/doc/libudns0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libudns0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libudns0/copyright