Списък на файловете в пакета libsipxtapi-dev в jessie, архитектура armel

/usr/include/sipxtapi/CpTopologyGraphInterface.h
/usr/include/sipxtapi/MaNotfTranslatorDispatcher.h
/usr/include/sipxtapi/SipXportLibInit.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CSeqManager.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CallManager.h
/usr/include/sipxtapi/cp/Connection.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpCall.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpCallManager.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpGatewayManager.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpGhostConnection.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpIntMessage.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpMultiStringMessage.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpPeerCall.h
/usr/include/sipxtapi/cp/CpStringMessage.h
/usr/include/sipxtapi/cp/SipConnection.h
/usr/include/sipxtapi/mi/CpMediaInterface.h
/usr/include/sipxtapi/mi/CpMediaInterfaceFactory.h
/usr/include/sipxtapi/mi/CpMediaInterfaceFactoryFactory.h
/usr/include/sipxtapi/mi/CpMediaInterfaceFactoryImpl.h
/usr/include/sipxtapi/mi/IMediaSocket.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiDtmfNotf.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiIntNotf.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiNotification.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiProgressNotf.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiRtpStreamActivityNotf.h
/usr/include/sipxtapi/mi/MiStringNotf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/FilterBank.h
/usr/include/sipxtapi/mp/HandsetFilterBank.h
/usr/include/sipxtapi/mp/HandsetFilterbankWindows.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAgcBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAgcSimple.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpArrayBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioAbstract.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioFileDecompress.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioFileOpen.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioFileUtils.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioOutputConnection.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioResource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioResourceConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioUtils.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpAudioWaveFileRead.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBridgeAlgBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBridgeAlgLinear.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBridgeAlgSimple.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBufPool.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpBufferMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpCallFlowGraph.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpCodec.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpCodecFactory.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpCodecInfo.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDTMFDetector.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDataBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDecoderBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDecoderPayloadMap.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtils.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsConvertVect.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsIntSqrt.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsSerials.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsShift.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsSum.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpDspUtilsSumVect.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpEncoderBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpFlowGraphBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpFlowGraphMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpInputDeviceDriver.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpInputDeviceManager.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpIntResourceMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpJbeFixed.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpJitterBuffer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpJitterBufferEstimation.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpMMTimer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpMMTimerPosix.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpMediaTask.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpMediaTaskMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpMisc.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpOss.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpOssContainer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpOutputDeviceDriver.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpOutputDeviceManager.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPackedResourceMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlayer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlayerEvent.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlayerListener.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlcBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlcSilence.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpPlgStaffV1.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpQueuePlayerListener.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResNotificationMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResampler.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResamplerSpeex.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResourceConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResourceFactory.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResourceMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResourceSortAlg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpResourceTopology.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpRtpBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpRtpInputConnection.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpRtpOutputConnection.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpSetSocketsMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpSineWaveGeneratorDeviceDriver.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpSpeakerSelectBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStaticCodecInit.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStreamFeeder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStreamMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStreamPlayer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStreamPlaylistPlayer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStreamQueuePlayer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpStringResourceMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpSyncFlowgraphMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpToneResourceMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpTopologyGraph.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpTypes.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpUdpBuf.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpVadBase.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpVadSimple.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpVideoResource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpidOss.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpodBufferRecorder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MpodOss.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprAudioFrameBuffer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprBridge.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprBridgeConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprBridgeSetGainsMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDecode.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDecodeConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDecodeSelectCodecsMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDejitter.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDelay.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprDelayConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprEchoSuppress.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprEncode.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprEncodeConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromFile.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromFileConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromInputDevice.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromInputDeviceConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromMic.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromNet.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprFromStream.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprHook.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprHookConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprMixer.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprNull.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprNullAec.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprNullAecConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprNullConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRecorder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRecorderConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpDispatcher.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpDispatcherActiveSsrcs.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpDispatcherIpAffinity.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpInputConnectionConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpOutputConnectionConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprRtpStartReceiveMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSpeakerSelector.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSpeakerSelectorConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSpeexEchoCancel.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSpeexPreProcess.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSpeexPreProcessConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSplitter.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprSplitterConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToNet.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToOutputDevice.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToOutputDeviceConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToOutputDeviceWithAecConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToSpkr.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToneGen.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprToneGenConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprVad.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprVadConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprVoiceActivityNotifier.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprVoiceActivityNotifierConstructor.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprnDTMFMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprnIntMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprnProgressMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprnRtpStreamActivityMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/MprnStringMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/NetInTask.h
/usr/include/sipxtapi/mp/RtpHeader.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamBufferDataSource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamDataSource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamDataSourceListener.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamDecoderListener.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamDefs.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamFileDataSource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamFormatDecoder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamHttpDataSource.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamQueueMsg.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamQueueingFormatDecoder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamRAWFormatDecoder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/StreamWAVFormatDecoder.h
/usr/include/sipxtapi/mp/codecs/PlgDefsV1.h
/usr/include/sipxtapi/mp/dmaTask.h
/usr/include/sipxtapi/mp/dsplib.h
/usr/include/sipxtapi/mp/dtmflib.h
/usr/include/sipxtapi/mp/mpau.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpBody.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpConnection.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpConnectionMap.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpMessage.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpRequestContext.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/HttpService.h
/usr/include/sipxtapi/net/MailAttachment.h
/usr/include/sipxtapi/net/MailMessage.h
/usr/include/sipxtapi/net/MimeBodyPart.h
/usr/include/sipxtapi/net/NameValuePair.h
/usr/include/sipxtapi/net/NameValuePairInsensitive.h
/usr/include/sipxtapi/net/NetAttributeTokenizer.h
/usr/include/sipxtapi/net/NetBase64Codec.h
/usr/include/sipxtapi/net/NetMd5Codec.h
/usr/include/sipxtapi/net/PidfBody.h
/usr/include/sipxtapi/net/ProvisioningAgent.h
/usr/include/sipxtapi/net/ProvisioningAgentXmlRpcAdapter.h
/usr/include/sipxtapi/net/ProvisioningAttrList.h
/usr/include/sipxtapi/net/ProvisioningClass.h
/usr/include/sipxtapi/net/QoS.h
/usr/include/sipxtapi/net/SdpBody.h
/usr/include/sipxtapi/net/SdpHelper.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipClient.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipConfigServerAgent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipContactDb.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipDialog.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipDialogEvent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipDialogMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipDialogMonitor.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipLine.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipLineCredentials.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipLineEvent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipLineList.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipLineMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipMessage.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipMessageEvent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipMessageList.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipNonceDb.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipNotifyStateTask.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipObserverCriteria.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPimClient.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPresenceEvent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipProtocolServerBase.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPublishContentMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPublishServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPublishServerEventStateCompositor.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipPublishServerEventStateMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipRefreshManager.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipRefreshMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipRequestContext.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipResourceList.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipServerBase.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipServerBroker.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSession.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSrvLookup.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSubscribeClient.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSubscribeServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSubscribeServerEventHandler.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipSubscriptionMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipTcpServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipTlsServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipTransaction.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipTransactionList.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipUdpServer.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipUserAgent.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipUserAgentBase.h
/usr/include/sipxtapi/net/SipUserAgentStateless.h
/usr/include/sipxtapi/net/SmimeBody.h
/usr/include/sipxtapi/net/StateChangeNotifier.h
/usr/include/sipxtapi/net/TapiMgr.h
/usr/include/sipxtapi/net/Url.h
/usr/include/sipxtapi/net/XmlRpcBody.h
/usr/include/sipxtapi/net/XmlRpcDispatch.h
/usr/include/sipxtapi/net/XmlRpcMethod.h
/usr/include/sipxtapi/net/XmlRpcRequest.h
/usr/include/sipxtapi/net/XmlRpcResponse.h
/usr/include/sipxtapi/net/version.h
/usr/include/sipxtapi/os/HostAdapterAddress.h
/usr/include/sipxtapi/os/IStunSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/NatMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsAssert.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsAtomics.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsBSem.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsCSem.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsCallback.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsConfigDb.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsConfigEncryption.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsConnectionSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsContact.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsContactList.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsDatagramSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsDateTime.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsDefs.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsDirBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsEncryption.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsEvent.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsEventMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsExcept.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsFS.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsFileBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsFileInfoBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsFileIteratorBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsFileSystem.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsIntPtrMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsIntTypes.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsLock.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsLockingList.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMsgDispatcher.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMsgPool.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMsgQ.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMulticastSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsMutex.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNameDb.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNameDbInit.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNatAgentTask.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNatConnectionSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNatDatagramSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNatKeepaliveListener.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNatSocketBaseImpl.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsNotification.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsPathBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProcess.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProcessIterator.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProcessMgr.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProtectEvent.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProtectEventMgr.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsProtectEventMgrInit.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsPtrMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsQueuedEvent.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsRWMutex.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsReadLock.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsRpcMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSSL.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSSLConnectionSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSSLServerSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsServerSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsServerTask.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSharedLibMgr.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSocketCrypto.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsStatus.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSyncBase.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSysLog.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSysLogFacilities.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSysLogMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsSysLogTask.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTLS.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTLSClientConnectionSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTLSConnectionSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTLSServerSocket.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTask.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTaskId.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTime.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTimeLog.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTimer.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTimerMsg.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTimerTask.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsTokenizer.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsUtil.h
/usr/include/sipxtapi/os/OsWriteLock.h
/usr/include/sipxtapi/os/StunMessage.h
/usr/include/sipxtapi/os/StunUtils.h
/usr/include/sipxtapi/os/TurnMessage.h
/usr/include/sipxtapi/os/fstream
/usr/include/sipxtapi/os/iostream
/usr/include/sipxtapi/os/istream
/usr/include/sipxtapi/os/linux/AdapterInfo.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsBSemLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsCSemLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsDateTimeLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsDirLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsFileInfoLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsFileIteratorLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsFileLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsLinuxDefs.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsMutexLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsPathLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsProcessIteratorLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsProcessLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsRWMutexLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsSharedLibMgrLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsTaskLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/OsUtilLinux.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/host_address.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/pt_csem.h
/usr/include/sipxtapi/os/linux/pt_mutex.h
/usr/include/sipxtapi/os/ostream
/usr/include/sipxtapi/os/shared/OsMsgQShared.h
/usr/include/sipxtapi/os/shared/OsTimerMessage.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsButtonId.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsButtonInfo.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsButtonTask.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsHookswDev.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsHookswTask.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsKeybdDev.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsLampDev.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsLampId.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsLampInfo.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsLampTask.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsMsg.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsPhoneTask.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoButton.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoComponent.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoComponentGroup.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoDisplay.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoHookswitch.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoLamp.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoMicrophone.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoRinger.h
/usr/include/sipxtapi/ps/PsTaoSpeaker.h
/usr/include/sipxtapi/ps/linux/PsHookswDevLinux.h
/usr/include/sipxtapi/ps/linux/PsKeybdDevLinux.h
/usr/include/sipxtapi/ps/linux/PsLampDevLinux.h
/usr/include/sipxtapi/ps/wnt/PsHookswDevWnt.h
/usr/include/sipxtapi/ps/wnt/PsKeybdDevWnt.h
/usr/include/sipxtapi/ps/wnt/PsLampDevWnt.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAddessCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAddress.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAddressEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAddressForwarding.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAddressListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtAudioCodec.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtCall.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtCallCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtCallEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtCallListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtComponent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtComponentGroup.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtComponentGroupCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtComponentIntChangeEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtComponentStringChangeEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtConfigDb.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtConnection.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtConnectionCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtConnectionEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtConnectionListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtDefs.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtEventListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtEventMask.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtGatewayInterface.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtMediaCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtMetaEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtMultiCallEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtMultiCallMetaEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneButton.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneDisplay.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneExtSpeaker.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneGraphicDisplay.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneHookswitch.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneLamp.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneMicrophone.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneRinger.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneSpeaker.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneTerminal.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtPhoneTextDisplay.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtProvider.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtProviderCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtProviderEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtProviderListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtSessionDesc.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtSingleCallMetaEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminal.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalComponentEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalComponentListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalConnection.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalConnectionCapabilities.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalConnectionEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalConnectionListener.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalEvent.h
/usr/include/sipxtapi/ptapi/PtTerminalListener.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/bzero.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/ns_name.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/poll.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/res_config.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/res_info.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/rr.h
/usr/include/sipxtapi/resparse/types.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/BaseClass.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ByeReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IBaseClass.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IByeReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IGetByeInfo.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IGetReceiverStatistics.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IGetSenderStatistics.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IGetSrcDescription.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/INetDispatch.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/INetworkChannel.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/INetworkRender.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/INetworkSource.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPConnection.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPControl.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPHeader.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPNotify.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPRegister.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPRender.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPSession.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTCPStatistics.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTPDispatch.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IRTPHeader.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/IReceiverReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ISDESReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ISenderReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ISetReceiverStatistics.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ISetSenderStatistics.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ISetSrcDescription.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/Message.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/MsgQueue.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/NetworkChannel.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCManager.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPConnection.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPHeader.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPRender.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPSession.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPSource.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTCPTimer.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RTPHeader.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/ReceiverReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/RtcpConfig.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/SenderReport.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/SourceDescription.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/TLink.h
/usr/include/sipxtapi/rtcp/TLinkedList.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/Sdp.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpCandidate.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpCandidatePair.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpCodec.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpCodecList.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpDefaultCodecFactory.h
/usr/include/sipxtapi/sdp/SdpMediaLine.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/AuthCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/Command.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/CommandMsgProcessor.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/CommandProcessor.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/ExitCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/HelpCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/HistoryCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/HttpGetCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/RegisterCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/RespondCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/RespondTemplate.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/SipLSendCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/SipLogCommand.h
/usr/include/sipxtapi/siptest/SipSendCommand.h
/usr/include/sipxtapi/sipxunit/TestUtilities.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoAddressAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoCallAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoClientTask.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoConnectionAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoDefs.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoEvent.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoEventDispatcher.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoEventListener.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoListenerClient.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoListenerEventMessage.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoListenerManager.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoListeningTask.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoMessage.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoObject.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoObjectMap.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoPhoneComponentAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoProviderAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoProviderListener.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoReference.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoServerTask.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoString.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoTerminalAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoTerminalConnectionAdaptor.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoTerminalConnectionListener.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoTransportAgent.h
/usr/include/sipxtapi/tao/TaoTransportTask.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/SipXEventDispatcher.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/SipXHandleMap.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/SipXMessageObserver.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/doxyfile
/usr/include/sipxtapi/tapi/sipXtapi.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/sipXtapiEvents.h
/usr/include/sipxtapi/tapi/sipXtapiInternal.h
/usr/include/sipxtapi/utl/Plugin.h
/usr/include/sipxtapi/utl/PluginHooks.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlBool.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlChainPool.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlContainable.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlContainableAtomic.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlContainablePair.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlContainer.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCopyableContainable.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCopyableSList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCopyableSortedList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCrc32.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCryptoData.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCryptoKey.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCryptoKeyRsa.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlCryptoKeySym.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlDList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlDListIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlDateTime.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlDefs.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlHashBag.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlHashBagIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlHashMap.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlHashMapIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlHistogram.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlInit.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlInt.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlIntPtr.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlLink.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlListIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlLongLongInt.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlNameValueTokenizer.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlObservable.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlObservableImpl.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlRandom.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlRegex.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlRscStore.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlRscTrace.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlSList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlSListIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlSerialized.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlSortedList.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlSortedListIterator.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlString.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlTokenizer.h
/usr/include/sipxtapi/utl/UtlVoidPtr.h
/usr/include/sipxtapi/utl/XmlContent.h
/usr/include/sipxtapi/xmlparser/ExtractContent.h
/usr/include/sipxtapi/xmlparser/TiXmlIterator.h
/usr/include/sipxtapi/xmlparser/tinystr.h
/usr/include/sipxtapi/xmlparser/tinyxml.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXcall.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXmedia.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXmediaProcessing.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXport.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXsdp.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libsipXtack.so
/usr/share/doc/libsipxtapi-dev/README.Debian
/usr/share/doc/libsipxtapi-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libsipxtapi-dev/copyright