Списък на файловете в пакета librtlsdr0 в jessie, архитектура armel

/etc/modprobe.d/rtl-sdr-blacklist.conf
/lib/udev/rules.d/60-librtlsdr0.rules
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/librtlsdr.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/librtlsdr.so.0.5.3
/usr/share/doc/librtlsdr0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/librtlsdr0/copyright