Списък на файловете в пакета libpng12-dev в jessie, архитектура armel

/usr/bin/libpng-config
/usr/bin/libpng12-config
/usr/include/libpng
/usr/include/libpng12/png.h
/usr/include/libpng12/pngconf.h
/usr/include/png.h
/usr/include/pngconf.h
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libpng.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libpng.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libpng12.a
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libpng12.so
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/libpng.pc
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/pkgconfig/libpng12.pc
/usr/share/doc/libpng12-dev/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libpng12-dev/changelog.gz
/usr/share/doc/libpng12-dev/copyright
/usr/share/doc/libpng12-dev/examples/example.c.gz
/usr/share/doc/libpng12-dev/examples/pngtest.c.gz
/usr/share/doc/libpng12-dev/examples/pngtest.png
/usr/share/man/man1/libpng-config.1.gz
/usr/share/man/man1/libpng12-config.1.gz
/usr/share/man/man3/libpng.3.gz
/usr/share/man/man5/png.5.gz