Списък на файловете в пакета libmeep-mpich2-7 в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeep_mpich2.so.7
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libmeep_mpich2.so.7.0.1
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-7/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-7/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-7/changelog.gz
/usr/share/doc/libmeep-mpich2-7/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libmeep-mpich2-7
/usr/share/meep-mpich2/casimir.scm
/usr/share/meep-mpich2/meep-enums.scm
/usr/share/meep-mpich2/meep.scm