Списък на файловете в пакета libkadm5clnt7-heimdal в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libkadm5clnt.so.7
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libkadm5clnt.so.7.0.1
/usr/share/doc/libkadm5clnt7-heimdal/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt7-heimdal/changelog.gz
/usr/share/doc/libkadm5clnt7-heimdal/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libkadm5clnt7-heimdal