Списък на файловете в пакета libgdal1h в jessie, архитектура armel

/usr/lib/libgdal.so.1
/usr/lib/libgdal.so.1.17.1
/usr/share/doc/libgdal1h/TODO.Debian
/usr/share/doc/libgdal1h/changelog.Debian.armel.gz
/usr/share/doc/libgdal1h/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libgdal1h/changelog.gz
/usr/share/doc/libgdal1h/copyright
/usr/share/gdal/1.10/GDALLogoBW.svg
/usr/share/gdal/1.10/GDALLogoColor.svg
/usr/share/gdal/1.10/GDALLogoGS.svg
/usr/share/gdal/1.10/compdcs.csv
/usr/share/gdal/1.10/coordinate_axis.csv
/usr/share/gdal/1.10/datum_shift.csv
/usr/share/gdal/1.10/ellipsoid.csv
/usr/share/gdal/1.10/epsg.wkt
/usr/share/gdal/1.10/esri_StatePlane_extra.wkt
/usr/share/gdal/1.10/esri_Wisconsin_extra.wkt
/usr/share/gdal/1.10/gcs.csv
/usr/share/gdal/1.10/gcs.override.csv
/usr/share/gdal/1.10/gdal_datum.csv
/usr/share/gdal/1.10/gdalicon.png
/usr/share/gdal/1.10/geoccs.csv
/usr/share/gdal/1.10/gt_datum.csv
/usr/share/gdal/1.10/gt_ellips.csv
/usr/share/gdal/1.10/header.dxf
/usr/share/gdal/1.10/nitf_spec.xml
/usr/share/gdal/1.10/nitf_spec.xsd
/usr/share/gdal/1.10/osmconf.ini
/usr/share/gdal/1.10/ozi_datum.csv
/usr/share/gdal/1.10/ozi_ellips.csv
/usr/share/gdal/1.10/pci_datum.txt
/usr/share/gdal/1.10/pci_ellips.txt
/usr/share/gdal/1.10/pcs.csv
/usr/share/gdal/1.10/pcs.override.csv
/usr/share/gdal/1.10/prime_meridian.csv
/usr/share/gdal/1.10/projop_wparm.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57agencies.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57attributes.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57attributes_aml.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57attributes_iw.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57expectedinput.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57objectclasses.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57objectclasses_aml.csv
/usr/share/gdal/1.10/s57objectclasses_iw.csv
/usr/share/gdal/1.10/seed_2d.dgn
/usr/share/gdal/1.10/seed_3d.dgn
/usr/share/gdal/1.10/stateplane.csv
/usr/share/gdal/1.10/trailer.dxf
/usr/share/gdal/1.10/unit_of_measure.csv
/usr/share/gdal/1.10/vertcs.csv
/usr/share/gdal/1.10/vertcs.override.csv
/usr/share/lintian/overrides/libgdal1h