Списък на файловете в пакета libfribidi0 в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libfribidi.so.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libfribidi.so.0.3.5
/usr/share/doc/libfribidi0/NEWS.gz
/usr/share/doc/libfribidi0/README.gz
/usr/share/doc/libfribidi0/THANKS
/usr/share/doc/libfribidi0/TODO
/usr/share/doc/libfribidi0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libfribidi0/changelog.gz
/usr/share/doc/libfribidi0/copyright