Списък на файловете в пакета libcolamd2.8.0 в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libcolamd.so.2.8.0
/usr/share/doc/libcolamd2.8.0/NEWS.Debian.gz
/usr/share/doc/libcolamd2.8.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libcolamd2.8.0/copyright