Списък на файловете в пакета libboost-test1.55.0 в jessie, архитектура armel

/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libboost_prg_exec_monitor.so.1.55.0
/usr/lib/arm-linux-gnueabi/libboost_unit_test_framework.so.1.55.0
/usr/share/doc/libboost-test1.55.0/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/libboost-test1.55.0/copyright
/usr/share/lintian/overrides/libboost-test1.55.0