Списък на файловете в пакета konq-plugins в jessie, архитектура armel

/usr/bin/fsview
/usr/lib/kde4/adblock.so
/usr/lib/kde4/akregatorkonqfeedicon.so
/usr/lib/kde4/autorefresh.so
/usr/lib/kde4/babelfishplugin.so
/usr/lib/kde4/dirfilterplugin.so
/usr/lib/kde4/domtreeviewerplugin.so
/usr/lib/kde4/fsviewpart.so
/usr/lib/kde4/khtmlsettingsplugin.so
/usr/lib/kde4/kimgallery.so
/usr/lib/kde4/minitoolsplugin.so
/usr/lib/kde4/rellinksplugin.so
/usr/lib/kde4/searchbarplugin.so
/usr/lib/kde4/uachangerplugin.so
/usr/lib/kde4/validatorsplugin.so
/usr/lib/kde4/webarchiverplugin.so
/usr/lib/kde4/webarchivethumbnail.so
/usr/share/doc/konq-plugins/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/konq-plugins/copyright
/usr/share/icons/hicolor/22x22/apps/fsview.png
/usr/share/icons/hicolor/32x32/apps/fsview.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/babelfish.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/cssvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/htmlvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/imagegallery.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/validators.png
/usr/share/icons/oxygen/16x16/actions/webarchiver.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/babelfish.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/cssvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/htmlvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/imagegallery.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/validators.png
/usr/share/icons/oxygen/22x22/actions/webarchiver.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/actions/htmlvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/32x32/actions/validators.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/actions/htmlvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/48x48/actions/validators.png
/usr/share/icons/oxygen/64x64/actions/htmlvalidator.png
/usr/share/icons/oxygen/64x64/actions/validators.png
/usr/share/icons/oxygen/scalable/actions/htmlvalidator.svgz
/usr/share/icons/oxygen/scalable/actions/validators.svgz
/usr/share/kde4/apps/akregator/pics/feed.png
/usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/dirfilterplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/dirfilterplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/dolphinpart/kpartplugins/kimgalleryplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/domtreeviewer/domtreeviewerui.rc
/usr/share/kde4/apps/fsview/fsview_part.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/autorefresh.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/autorefresh.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/minitoolsplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_adblock.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_adblock.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_babelfish.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_domtreeviewer.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_rellinks.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_translator.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_validators.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_webarchiver.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/plugin_webarchiver.rc
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/khtml/kpartplugins/uachangerplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/16x16/actions/google.png
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/22x22/actions/google.png
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/32x32/actions/google.png
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/48x48/actions/google.png
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/64x64/actions/google.png
/usr/share/kde4/apps/konqueror/icons/oxygen/scalable/actions/google.svgz
/usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.desktop
/usr/share/kde4/apps/konqueror/kpartplugins/searchbar.rc
/usr/share/kde4/apps/konqueror/opensearch/google.xml
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/akregator_konqfeedicon.rc
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/autorefresh.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/autorefresh.rc
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/khtmlsettingsplugin.rc
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/plugin_babelfish.rc
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/plugin_translator.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/plugin_validators.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/plugin_validators.rc
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/uachangerplugin.desktop
/usr/share/kde4/apps/kwebkitpart/kpartplugins/uachangerplugin.rc
/usr/share/kde4/config.kcfg/validators.kcfg
/usr/share/kde4/config/translaterc
/usr/share/kde4/services/ServiceMenus/imageconverter.desktop
/usr/share/kde4/services/fsview_part.desktop
/usr/share/kde4/services/webarchivethumbnail.desktop