Списък на файловете в пакета iswedish в jessie, архитектура armel

/usr/lib/ispell/svenska.aff
/usr/lib/ispell/svenska.hash
/usr/lib/ispell/swedish.aff
/usr/lib/ispell/swedish.hash
/usr/share/doc/iswedish/changelog.Debian.gz
/usr/share/doc/iswedish/copyright
/usr/share/doc/iswedish/svenska.html
/usr/share/doc/iswedish/swedish.html
/var/lib/dictionaries-common/ispell/iswedish